start

mipako

Byggnadsingenjörer

 

 

Projektering:

.nybyggnad .ombyggnad .bygglov .konstruktion

 

Beräkningar:

.hållfasthet .materialåtgång

 

Utlåtande/teknisk beskrivning:

.geoteknik .brandskydd .fuktsäkerhet .vatten och avlopp .m.m.

Haninge. Stockholm. Sweden.